Zaštita autorskih prava

Svi sadržaji objavljeni na Trebamajicu web stranici, kao što su tekstovi, logo znakovi, slike, digitalni sadržaji, softver te svi ostali koji nisu navedeni, a objavljeni su na stranici, vlasništvo su Trebamajicu Web Shop-a te su zaštićeni domaćim i međunarodnim pravima.