Reklamacije i zamjene


Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji odgovara opisu navedenom u našem Web Shop-u. Prodavatelj sve proizvode prije pakiranje pregledava i kontrolira ispravnost. Ukoliko Kupac primjeti oštećenja može kontaktirati Prodavatelja na sa napomenom “Reklamacija po narudžbi br:” ili putem obrasca za reklamaciju. Kupac ima pravo raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od preuzimanja.


Ako sadržaj pošiljke ne odgovara narudžbi, Kupac vraća pošiljku na trošak Prodavatelja , a Prodavatelj o svom trošku šalje ispravan proizvod (po primitku vraćenog proizvoda). Ako Kupcu proizvod ne odgovara ili mu se ne sviđa može ga zamjeniti ili vratiti u roku od 14 dana od dana preuzimanja uz predočenje originalnog računa, u originalnoj ambalaži, neoštećenog . Ukoliko se radi o zamjeni ili povratu Kupac snosi troškove slanja robe. Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat plaćenog sve dok roba nije vraćena.